7 март 2012 г.

Reached Official Cover

Официалната корица на третата книга от поредицата "Подборът" на Али Конди

Няма коментари: